Post Danmark lukker beboerblad

AF JAKOB THORUP THOMSEN


Post Danmark vil ikke længere dele Røddings beboerblad ud i udgivelsesområdet alene - derfor lukker bladet nu - også kirkebladet i Rødding, Løvel og Pederstrup kan blive ramt

26. August 2006 08:00

Niels Peter Jacobsen og Per Busk

RØDDING: Efter 23 år må Røddings beboerblad Røsten gå ind. Post Danmark vil ikke længere uddele bladet i dets udgivelsesområde, men kræver, at det deles ud i et langt større område, og det er økonomisk uoverkommeligt. Derfor opgiver bladets redaktør, Per Busk, at fortsætte udgivelsen.

Også kirkebladet i Rødding, Løvel og Pederstrup kan blive ramt af problemer med uddelingen. Godt nok forpligter en gammel regel Post Danmark til at uddele kirkebladene i sognene, men i praksis er det blevet så bureaukratisk at få bladet delt ud, at sognepræst Niels Peter Jacobsen er på nippet til at opgive. Han er i fuld gang med at undersøge alternative omdelings-muligheder.

- Der er bogstaveligt talt nye regler og nye systemer hver gang, jeg kommer med et kirkeblad, så jeg bruger mellem en hel og en halv arbejdsdag på at få bladet afleveret og udfylde skemaer hver gang. Der er ikke noget galt med personalets service. De er så flinke og hjælpsomme. Det er Post Danmarks bureaukrati, der giver problemerne, siger Niels Peter Jacobsen.

Beboerbladet Røsten, der både er skoleblad for Rødding Skole og blad for byens foreninger, er dårligere stillet end kirkebladet. Post Danmark vil kun uddele bladet i hele postdistrikter, selv om bladet kun skal ud i et enkelt hjørne af det enkelte postdistrikt. Det vil sige, at Per Busk i stedet for som hidtil at aflevere 480 eksemplarer af bladet nu skal aflevere mellem 1500 og 1600 eksemplarer og betale for at få dem delt ud i hele Løvel, Vammen, Vejrumbro og Ørum.

- I Vejrumbro og Ørum har man jo ingen interesse i at læse Røsten, og det er også økonomisk uoverkommeligt, for vi betaler jo halvanden krone for hvert blad, der deles ud, siger Per Busk.


Kvaler med grænser

Både han og Niels Peter Jacobsen fortæller om, at det i det seneste år er blevet mere og mere besværligt at få Post Danmark til at uddele bladene, fordi Post Danmarks edb-system slet ikke er gearet til at uddele efter sognegrænser.

Hver gang har det været muligt at få de ansatte til at gøre en undtagelse og sikre, at bladene alligevel kunne komme ud, men det må personalet ikke længere.

- En af gangene sagde de på posthuset, at budene ikke kan finde ud at uddele efter sognegrænserne. Herude kender jeg jo adskillige postbude, og når jeg så spørger dem, så siger de, at det kan de da sagtens finde ud af. Med disse regler er de små foreninger og de små samfund ilde stedt. Røsten drives jo helt på frivillig basis og hviler økonomisk i sig selv. Det er en skam, at det er nødt til at gå ind, siger Per Busk.


Kvæler demokratiet

Niels Peter Jacobsen mener, at Post Danmark bør have en public serviceforpligtelse til at uddele den slags små sogneblade.

- Jeg har undersøgt det. Rent juridisk eksisterer der ikke sådan en forpligtelse, men moralsk burde der være det. Det her er jo med til at kvæle lokalsamfundenes kommunikation og det lokale demokrati. Det burde være sådan, at man kan få lov til at få omdelt et blad i lokalsamfundet, hvis man har noget, man gerne vil sige, siger Niels Peter Jacobsen.

De to bladudgivere har overvejet alternative muligheder. Blandt andet kirkernes hjemmesider eller den lokale internet-side Rødding-net.

- Men det er tiden ikke moden til endnu. Mange af Røstens læsere tilhører den modne aldersgruppe, og mange af dem kan ikke gå på nettet. Jeg har også overvejet at lægge bladet i Brugsen og banken, så folk kan tage det med hjem, men jeg ved ikke rigtig, om det duer, siger Per Busk.

I går var det ikke muligt at få en kommentar fra postmesteren i Viborg.