top2

Besøgstjenestens bestyrelse

Formand: Bodil Susgaard (Rødding Menighedsråd)
Næstformand: Karsten Yding Rasmussen (valgt 2017)
Sekretær: Jørgen Dalager, (Pederstrup Menighedsråd)
Lars Østergaard Nielsen (Løvel Menighedsråd)
Jytte Bak (valgt 2016)
Gitte Sørensen (valgt 2016)
Niels-Peter Lund Jacobsen (født medlem)

Suppleanter: Jette Giversen, Anna Vestergaard
Revisorer: Jørgen Dalager, Jette Giversen
Revisorsuppleant: Edith Mark

Kasserer: Sonja Tougaard (uden for bestyrelsen)

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk