top2

Sandheden gør fri

Hør prædikenen:

Jesus sagde nu til dém, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.«  Johannesevangeliet kap. 8.

Frihed er et positivt ord. Vi vil gerne have størst mulig frihed. Hvis der er noget, der begrænser os, så prøver vi på at slippe ud af det. For vi vil ikke spærres inde. Vi vil ikke finde os ikke i alt for snærende bånd.

Det gælder for eksempel om at få en god uddannelse, for så får vi flere muligheder. Så kan vi vælge mere frit, når vi skal ud på arbejdsmarkedet.

Det gælder om at tjene gode penge, for så kan vi bedre gøre det, som vi har lyst til – købe, rejse, feste, leve. Jo flere døre, der står åbne, jo bedre er det. Frihed ER et positivt ord. Det mener jeg virkelig.

MEN vi kan også blive så frie, at vi bliver ensomme af det. Hvis vi vil have venner, så er vi nødt til at tage hensyn. Men hvis jeg skal vise hensyn – så er det jo en begrænsning af min egen frie udfoldelse. Og på samme måde: Hvis vi vil være en del af en familie, så må vi også til en vis grad indrette os på familien. Ellers går det for meget ud over de andres frihed.

Hvis vi virkelig vil være total frie og helt slippe for at lægge bånd på os selv, så er vi nødt til at have en hel verden for os selv. Men så er det jo, at friheden bliver kold og ensom. Så kan vi måske nok udfolde os frit, men det er bare ikke særlig sjovt, for vi har ikke nogen at dele glæden over friheden med.

Hvordan skal vi så finde balancen? Vi vil gerne være frie mennesker, men vi vil ikke være ensomme. Vi vil ikke lade vores egen frihed gå ud over de andres frihed.

Måske kan det være nyttigt at tænke på frihed på to forskellige måder. Vi kan drømme om at blive fri FOR noget. Og vi kan også drømme om at være frie TIL noget. Fri for og fri til - det er to ret forskellige holdninger.

Hvis vi er mest optaget af at blive fri for noget, så vælger vi fra. Så siger vi, hvad vi ikke vil finde os i. Hvad vi ikke gider at bruge tid og kræfter på. Hvem vi ikke har lyst til at være sammen med … osv. Det er den forståelse af frihed, der nemt kan ende i ensomhed, fordi vi hele tiden afviser og vælger fra.

Hvis vi derimod drømmer om at være frie TIL noget, så betyder det, at vi gerne vil åbne døre og finde muligheder. Det er en meget mere kreativ og nysgerrig tilgang til livet.

Vi vil gerne være fri for sygdom. Vi vil gerne være fri for mobning. Vi vil gerne være fri for fattigdom og bekymringer og andre ting, der står i vejen for os, så vi ikke kan udfolde os. Men vi vil ikke være fri for de andre. Vi vil gerne være med i et fællesskab, selvom det betyder, at vi til en vis grad må lægge bånd på os selv. For når vi er med i et fællesskab – det kan være en familie, en skoleklasse, et hold, en klub – når vi er med i et fællesskab, så er vi til gengæld frie TIL så mange ting. Der er mange ting, som vi bedre kan klare, når vi er sammen om det. Og der er mange ting, som bliver både sjovere og mere meningsfulde, når vi deler dem med andre.

Jeg begyndte med at sige, at frihed er et positivt ord. Og det mener jeg også grundlæggende. Men hvad er det for en frihed, vi snakker om? Det er ikke helt uvæsentligt. Frihed er tydeligvis en flertydig størrelse.

Jesus siger også noget om frihed. Han siger til sine disciple, som vi hørte for lidt siden: Hvis I bliver i mit ord, er I mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Altså: Hvis de husker, hvad Jesus har lært dem, så bliver de klogere på sandheden. Og med sandheden følger friheden.

Der er en vigtig pointe i det. Friheden er ikke, at vi kan vælge hvad som helst, vi har lyst til. Friheden hænger sammen med sandheden. Og sandheden er det, som Jesus har fortalt sine disciple.

Når Jesus skulle sammenfatte sit budskab i en enkel kort sætning, så sagde han for eksempel: Du skal elske din næste som dig selv. Prøv lige at tygge grundigt på de fem små ord: din næste – som – dig selv. Det betyder, at når vi står over for et andet menneske, så kan vi godt gå ud fra, at han eller hun i bund og grund ligner os selv. Han tænker og føler. Hun drømmer og håber. Det andet menneske kan bekymre sig og glæde sig – ligesom vi selv kan. Det, der gør ondt på mig, vil også gøre ondt på den anden.

Så når vi møder et andet menneske, så er det altså ikke en mystisk og ukendt fremmed. Vi kender godt det mennesker. Også selv om vi aldrig har mødt det før. Vi ved noget om det. Det er i store træk ligesom os selv.

Vi ved, hvad der er godt for os selv. Derfor ved vi også, hvad der er godt for den anden. Så gør det, som er godt for den anden!

Det er den sandhed, Jesus viser os. Når vi lytter til ham og tager den sandhed til os, så bliver vi frie. Det er ikke en frihed fra alt muligt, som vi ikke gider. Det er en frihed til at vælge det gode – det som også er godt for den anden. Så lad os gøre det.

Amen

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk