top2

Jesus vasker disciplenes fødder

Hør prædikenen:

Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid – Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud – så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: »Herre, vasker du mine fødder?« Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det.« Peter sagde: »Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig.« Simon Peter sagde til ham: »Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!« Jesus sagde til ham: »Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle.« Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: »Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.« Johannesevangeliet kap. 13.

Så sidder de dér - rundt omkring bordet alle sammen - Jesus og hans 12 disciple. I de sidste to-tre år har de været sammen om det meste. Så er det vel også naturligt, at de er sammen en aften som den her. For nu er det påske.

Rundt omkring i landet samles familierne til fest. Men disciplene har forladt deres familier – ja de har faktisk forladt alt for at følge Jesus: Arbejde, omgangskreds, hus og hjem … og familien. Og sådan en særlig, traditionsrig aften kan de ikke lade være med at tænke på dem derhjemme. De gamle forældre. Søskende. Ægtefæller. Børn. Traf de nu også det rigtige valg, da de lod alt det bag sig?

Spørgsmålet ligger uudtalt imellem dem. De tør ikke nævne det for hinanden. For nu er de med i et nyt fællesskab. Det her er deres nye familie. Deres helt anderledes familie. Ingen af dem har lyst til at udfordre det. Men hvad er det, der binder dem sammen? Det er ikke blodets bånd. De har ikke en masse fælles interesser. De er her ikke, fordi de ligner hinanden eller kommer fra den samme baggrund.

Tvært imod! I virkeligheden er de meget forskellige. De kommer fra sociale grupper, som normalt ikke omgås hinanden. Under andre omstændigheder kunne de sikkert slet ikke holde sammen på fællesskabet. Faktisk er det lidt af et mirakel, at de nu sidder omkring det samme bord.

Det er Jesus, der samler dem. Han er centrum for deres fællesskab. Han har inviteret dem hver for sig. Der er en stærk tråd imellem ham og hver enkelt af dem. Men de indbyrdes tråde imellem disciplene er ikke særlig stærke. Hvis ikke Jesus var der til at holde sammen på dem, så ville de hurtigt vende hinanden ryggen. Der er så mange sprækker og brudflader i deres fællesskab. Der er mange muligheder for, at det kan gå galt – hvis altså ikke Jesus var der til at holde sammen på dem.

Men det er han jo. Han er her og han er deres fælles håb. Han skal føre dem ind i en ny fremtid. Sammen med Jesus skal de drive det til noget nyt og stort. Så pyt med at Peter tit praler på en helt utålelig måde. Pyt med at Johannes tror, at Jesus holder særlig meget af ham. Pyt med at Judas tit virker lidt upålidelig. Og pyt også med at Mattæus har en fortid som tolder og landsforræder. Alt det må de tage med. De må tåle hinanden. Det er prisen for at være med i kredsen omkring Jesus.

Sådan er den flok, der sidder omkring bordet sammen med Jesus for at fejre påsken: Sammensat, spændingsfyldt, tynget af længsler og uro, fulde af håb. De er alle sammen klar over, hvor skrøbeligt deres fællesskab er. Hvis Jesus pludselig forsvandt fra dem, så ville det hele falde fra hinanden på et splitsekund. Det ved de godt. Men hvorfor skulle han også forsvinde? Det er der vel ingen grund til at frygte?

For sin del ved Jesus også godt, hvor skrøbeligt fællesskabet er. Han har ikke været ude og håndplukke elitetropperne. Det er ikke fejlfrie og ressourcestærke overskudsmennesker, han har hentet ind i sin flok. Hver enkelt af dem tror måske nok, at han er udvalgt af en særlig grund. At han er særlig kvalificeret til at være med i gruppen.

Men det er ren og skær forfængelighed. Jesus har netop valgt almindelige, skrøbelige mennesker fra mange forskellige lag i samfundet. Ingen af dem er noget særligt – bortset fra at de alle sammen er noget særligt.

Pludselig rejser Jesus sig fra bordet. Han henter et vaskefad og tager et forklæde på. Nu ligner han mest af alt en husslave. Han knæler ned foran en af disciplene. Det ser helt forkert ud. På én gang komisk og pinligt – som når et menneske, vi holder af, er ved at blamere sig. Så ønsker vi brændende, at vi kunne sætte tiden i stå. Hvis bare vi kunne standse ham, inden det går for vidt. Men Jesus lader sig ikke standse. Han vasker fødderne på den ene efter den anden.

Peter kan næsten ikke holde det ud. Han vrider og vender sig på stolen. Og da det bliver hans tur, må han protestere: Det gør du bare ikke, Jesus! Kan du da ikke se, at det er helt forkert!

Ved sig selv tænker Peter: Du skulle bare vide … Du skulle vide, hvor mine fødder har været. Du skulle kende alle mine afveje og alle mine fejltrin. Du skulle vide, hvem jeg har trådt over tæerne i tidens løb - og sparket over skinnebenene. Hvis du vidste, hvad jeg har trådt under fode. Så ville du ikke sidde her med mine beskidte fødder imellem dine hænder! Du skulle bare vide …

Jesus møder Peters forlegne blik og hans øjne siger: Jeg ved det, Peter! Jeg kender din færden bedre, end du selv gør. Jeg ved, hvor du har været. Jeg ved, hvor du er på vej hen. Lad mig nu bare tage hånd om dine fødder.

Og så kan Peter pludselig ikke få nok. Han vil vaskes godt og grundigt over det hele. Men Jesus siger til ham: Rolig nu, Peter! Du er ren nok. Rejs dig bare op på dine fødder og gå modigt livet i møde.

Da Jesus har vasket alle 24 fødder, sætter han sig til bords igen. Og nu kommer pointen – meningen med det hele. Det er en symbolsk handling, Jesus har foretaget. Den rækker langt uden over det rum, som de sidder i. Den rækker ned igennem tiden. Det var et forbillede. Et eksempel til efterfølgelse.

Det, som jeg her har gjort imod jer, siger Jesus, det skal I gøre mod hinanden. Det skal være jeres livsstil. I skal være villige til at bøje jer for hinanden. I skal vaske jeres næste ren - i stedet for at holde ham fast i hans skyldighed.

Når han har trådt ved siden af. Når han har været derude, hvor han ikke kunne bunde. Når støvet og skidtet fra hans veje og afveje gør ham ulækker, så skal I ikke vende ham ryggen. Så skal I tvært imod bøje jer for ham og vaske skidtet af, sådan at I sammen kan komme videre.

Jesus sætter en tilgivelsens bevægelse i gang. Den begynder med den symbolske handling skærtorsdag aften. Den samler betydning fra langfredag og henter kraft i påskemorgens opstandelse. Bevægelsen er så kraftig, at den vælter de første disciple omkuld. Men da de har samlet sig igen, lader de tilgivelsens bevægelse bølge videre igennem verden.

Og den når også til os. Vi har fået vores fødder vasket i den samme tilgivelse. Og vi har fået til opgave at vaske hinandens fødder. Så lad os gøre det – så vi kan vandre videre sammen.

Amen.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk