top2

Baggrunden for venskabsforbindelsen

På et visionsmøde i januar 2005 for det nye menighedsråd i Rødding kom ideen om at få en venskabsmenighed første gang på tale. Overvejelserne bag var, at vi gerne i praksis ville finde ud af, at vi er medlemmer af en stor kirke. At vi har kristne brødre og søstre ud over jorden. Ved at få ansigter og navne på medlemmerne af en anden luthersk menighed bliver det konkret og nærværende. At det skal være en venskabsforbindelse er vigtigt, det skal ikke være et projekt. Venskab opstår, når man slår følge, det er en gensidig forpligtelse, og det kræver to parter, som både ønsker at give og modtage. I løbet af 2005 fik vi kontakt med Kasheshe Sogn i Karagwe Stift i det nordvestlige Tanzania. Kontakten blev etableret gennem Danmission og Stiftsledelsen i Karagwe. Under et besøg i sommeren 2005 mødte Else Bjerg og Sune H. Frederiksen præsten i Kasheshe og 3 medlemmer af sognekomiteen. Der kom nu ansigter på vores nye venskab og vi fik talt om hvilket indhold vi kunne forestille os i venskabsforbindelsen. Derefter kunne vi lave en formel aftale, den blev i løbet af vinteren 2005-2006 skrevet, rettet og godkendt og underskrevet. I samme periode blev forbindelsen udvidet, så det nu er hele Rødding, Løvel og Pederstrup Pastorat ,der er med og ikke kun Rødding sogn. Kasheshe Sogn har 6 menigheder. I september 2006 var Sune H.F. under en tur i Karagwe til gudstjeneste i Rugabo menighed, Kasheshe sogn. Der afleverede han den underskrevne venskabsforbindelse sammen med hilsner og billeder fra Rødding, Løvel og Pederstrup.

Indhold

Venskabsforbindelsen drejer sig først og fremmest om at vi lære hinanden at kende og at vi følger med i hinandens liv og at vi husker hinanden i vores bøn og tanker.
Vi vil gennem breve og billeder fortælle om vores liv og dagligdag her i pastoratet og vil gennem nyt fra Kasheshe lærer mere om hvordan det er at være kirke og kristen der.
Når der kommer nyt fra Kasheshe vil vi lægge det på vores hjemmeside, og noget af det vil vi bringe i Sognet. Vi vil have menighederne i Kasheshe sogn med i kirkebønnen.
Og så må vi se hvad der mere kommer.

Lidt om Kasheshe Sogn

Kasheshe ligger i den sydlige del af Karagwe stift. Det er et område uden bymæssig bebyggelse. Mod syd grænser sognet op til et naturreservat, hvor der ikke bor mennesker. Langt de fleste i sognet ernærer sig ved landbrug. Dels ved at dyrke afgrøder som man spiser, dels ved at dyrke især bananer og kaffe til at sælge. Det er et udkantsområde, det viser sig bl.a. ved at der ikke er uddannelses-institutioner udover grundskoler (op til 7.klasse).

Sognet har 1 præst til de 6 menigheder. Nogle af menighederne er gamle og veletablerede, andre er meget mindre og skrøbelige. De menigheder ligger i områder hvor flertallet af befolkningen er katolikker. Til hver menighed er der ansat en evangelist, som står for gudstjenesten de søndage hvor præsten ikke er tilstede. Det er også evangelisten der står for begravelser, når præsten ikke kan nå frem.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk