top2

Kirken vokser

nyakasimbi2
Der er store og gode nyheder fra vores venskabsmenighed i Kasheshe i Tanzania: Kirken vokser!
I mere end 10 år har vi haft et venskab med Kasheshe pastorat. I løbet af de år er kirken vokset. Der bliver flere og flere menigheder (sogne). Nu er der 10 menigheder med egne kirker, som har haft en præst til deling. Det giver travlhed, store afstande og sjældent gudstjeneste, hvor præsten kan være med. Derfor har det længe været et ønske at dele Kasheshe pastorat op, og få en præst mere. I flere år har Nyakasimbi sogn ønsket at være hovedkirke for et nyt pastorat. Nyakasimbi ligger centralt ved hovedvejen i den sydlige del af Kasheshe pastorat.

Ny kirkebygning

nyakasimbi1
Fællesspisning i den store, nye kirke

Menigheden har i flere år arbejdet ihærdigt på at få bygget en ny og større kirke. Med hjælp fra Karagwe Stift og fra venner i kirker i bl.a. USA er kirken nu færdigbygget. 1. januar blev kirken indviet med festgudstjeneste og med biskop Bagonza i spidsen. Det blev så samtidig dagen hvor Kasheshe pastorat blev delt op, og en ny præst ansat til at virke i Nyakasimbi og de 5 sydlige menigheder. 

nyakasimbi3

Mændene er i gang i udekøkkenet, hvor der i dagens anledning blev lavet mad til 1000 mennesker.

nyakasimbi4

Anna-Marie Lauenstein, som er ansat i Danmission og bor i Karagwe, bragte en hilsen og en gave fra os i Rødding, Løvel og Pederstrup.

Hvad med fremtiden?
Vi vil gerne fortsætte med kontakten til Kasheshe og menighederne der. Det er ikke besluttet, hvad opdelingen i 2 pastorater kommer til at betyde for vores venskabsforbindelse. En mulighed kunne være, at et andet dansk pastorat vil være med og knytte kontakt til det nye Nyakasimbi pastorat, mens vi i Rødding pastorat så fortsætter med den tættere kontakt til de menigheder, der er blevet tilbage i Kasheshe pastorat. Vi får se!

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk