top2

Stort korstævne for søndagsskoler i Kasheshe

kasheshe1


I vores venskabsmenighed i Kasheshe i Tanzania fylder korsang rigtig meget. Der kan ikke holdes gudstjeneste uden mindst ét kor - gerne to eller tre.

I juli var alle søndagsskolekor fra de 9 menigheder samlet til stort stævne, hvor de skulle optræde dels med en sang fra deres salmebog og dels med en sang, som børnene selv havde skrevet til lejligheden. De nyskrevne sange handlede om børnenes hverdagsliv i familierne. Der var i alt omkring 270 børn, der deltog i korstævnet. 

Også kvindernes kor er meget aktive. Lige nu øver de for at være på toppen til det store korstævne i september. 

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk