top2

  • Forsiden
  • Dagligt liv i kirken
  • Bibelkredsen

Bibelkredsen

Kontaktpersoner: Gerda og Ole Pedersen, tlf. 51 18 57 06.

  • 4/9 Gerda og Ole Pedersen, Søbakken 45, Rødding.

  • 2/10 Ragna og Bent Jørgensen, Ingstrup Møllevej 8.

  • 6/11 Anna og Sten Vestergaard, Skovbakkevej 71, Viborg.

  • 4/12 Bodil og Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3, Ingstrup.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk