top2

  • Forsiden
  • Dagligt liv i kirken
  • Besøgstjeneste

Besøgstjeneste

Den 10. januar 2007 blev Menighedsplejen for Rødding, Løvel og Pederstrup sogne stiftet. Foreningens formål er at organisere og drive den frivillige besøgstjeneste i sognene.

Baggrund for Besøgstjenesten
Sygdom, handicap eller manglende kræfter kan gøre det svært at skaffe sig nye kontakter og holde de gamle vedlige. Besøgstjenesten formidler besøg til mennesker, der har brug for og lyst til at lære et andet menneske at kende. For at kunne gøre dette har vi brug for mennesker, der har lyst og overskud til at være besøgsvenner.

Hvad kræves der af en besøgsven?
Besøgsvennen må have tid og overskud til at gå på besøg. Hyppigheden og længden af besøgene aftales nærmere. F.eks. kan det være et par timer en gang om ugen eller hver fjortende dag. Af besøgsvennen kræves også trofasthed og evne til at lytte og skabe tillidsfuld kontakt. Der er tale om ulønnet arbejde.

Hvad laver en besøgsven?
At være besøgsven er at være tilstede som medmenneske. Besøgsven og -vært finder i fællesskab ud af, hvad besøget skal indeholde, hvor lang tid det skal vare, og hvor tit det skal være.

Hvem kan få en besøgven?
Alle, i Rødding, Løvel og Pederstrup sogne, der er interesseret i at få en besøgsven, kan henvende sig til sognepræsten eller kontaktpersonen. Menighedsplejens kontaktperson taler med den, der gerne vil have besøg, og ud fra samtalen finder kontaktpersonen en besøgsven, som forhåbentlig passer til den, der gerne vil have besøg.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk