top2

Tidspunkter for konfirmation

Der er altid stor interesse for at kende konfirmationsdatoerne flere år ud i fremtiden.
Der er heldigvis et system, som gør det muligt at regne sig frem til tidspunktet for den store dag.

For Rødding og Løvel kirker gælder det, at sidste søndag i april og første søndag i maj er konfirmationsdage.
I lige årtal er der konfirmation i Løvel sidste søndag i april og i Rødding første søndag i maj. I ulige årstal er det modsat.

I Pederstrup kirke er der normalt konfirmation lørdagen før sidste søndag i april. I 2019 fraviges den regel dog.

I foråret 2019 er der altså konfirmation i

  • Rødding kirke søndag den 28. april
  • Løvel kirke søndag den 5. maj. 
  • Pederstrup lørdag den 11. maj

Nyheder fra Folkekirken.dk

Feed ikke fundet.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk