top2

Tilmelding til konfirmandforberedelse

Alle, der går i 7. klasse på Sødalskolen, har fået et brev med orientering om opstart af konfirmanforberedelse. Andre, som måtte være interesseret i at følge konfirmandforberedelsen i Rødding, må selv sørge for at tage kontakt til præsten.  

Hvis du vil deltage i konfirmandforberedelsen, kan du tilmelde dig her:   Ja, jeg vil gerne være konfirmand

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk