top2

Konfirmation først eller sidst?

Ved konfirmationen i Rødding søndag den 6. maj 2018 er der to gudstjenester samme formiddag. Som konfirmand får du mulighed for at ønske, om du helst vil konfirmeres ved den tidlige eller den senere gudstjeneste. Alle konfirmander mødes og bliver fotograferet mellem de to gudstjenester. Klik her for at afgive dit ønske

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 86 65 10 11
Mail: nplj@km.dk