top2

Konfirmation først eller sidst?

Ved konfirmationen i Rødding søndag den 6. maj 2018 er der to gudstjenester samme formiddag. Som konfirmand får du mulighed for at ønske, om du helst vil konfirmeres ved den tidlige eller den senere gudstjeneste. Alle konfirmander mødes og bliver fotograferet mellem de to gudstjenester. Klik her for at afgive dit ønske

Tidspunkter for konfirmation

Der er altid stor interesse for at kende konfirmationsdatoerne flere år ud i fremtiden. Der er heldigvis et system, som gør det muligt at regne sig frem til tidspunktet for den store dag.
For Rødding og Løvel kirker gælder det, at sidste søndag i april og første søndag i maj er konfirmationsdage.
I lige årtal er der konfirmation i Løvel sidste søndag i april og i Rødding første søndag i maj.
I ulige årstal er det modsat.
I Pederstrup kirke er der altid konfirmation lørdagen før sidste søndag i april.

I foråret 2018 er der altså konfirmation i

  • Pederstrup lørdag den 28. april
  • Løvel kirke søndag den 29. april
  • Rødding kirke søndag den 6. maj. 

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 86 65 10 11
Mail: nplj@km.dk