top2

Bortskaffelse af gravminder fra Rødding Kirkegård

gravsten
I SOGNET nr. 2 fra 2017 orienterede vi om, at Rødding Menighedsråd har besluttet at bortskaffe gravminder fra sløjfede gravsteder. Orienteringen kan læses her
Vi har i menighedsrådet besluttet, at vi nu går i gang med at bortskaffe gravminderne. Inden gravminderne fjernes fra kirkegården vil de blive fotograferet, og vi noterer navne og datoer. Vi forventer at fjerne alle ikke-bevaringsværdige gravminder, hvor den seneste registrerede dødsdato på gravmindet er ældre end 50 år. 
Hvis der er spørgsmål, er man meget velkommen til at kontakte graver Birgit Pluszek eller mig.

Med venlig hilsen
Sune Iversen
Batum Hedevej 13
8830 Tjele
tlf. 2819 6787

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk