top2

Lutherhaven indviet

lutherhaven
Efter høstgudstjenesten i Løvel kirke den 16. september blev den nye Lutherhave indviet. Træer og buske blev plantet sidste efterår som en markering af 500 året for reformationen. Birthe Klovborg Therkildsen, som har været tovholder på projektet, fortalte om tankerne bag haven. Havearkitekt Lone Skjødt, som har designet haven, holdt en åbningstale, hvor hun redegjorde for, hvilke sorter der er plantet, og hvordan hun tænker, at haven kan blive brugt af sognets beboere i årene, der kommer. Herefter afslørede Bjarne Kristensen mindestenen, som Henrik og Ivan Baand har hugget. Efter den officielle indvielse af haven var der frokost til alle, og menighedsrådets medlemmer fortalte om arbejdet i rådet. 
Læs havearkitekt Lone Skjødts åbningstale
Se flere billeder fra indvielsen

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk