top2

Nye medlemmer i sangerlauget

Af Bodil Susgaard, Rødding menighedsråd.

sangere

Rødding meninghedsråd er så heldig at kunne byde to nye medlemmer velkommen i sangerlauget ved Rødding kirke. Kirsten Aarup Andersen og Eva Møller Jensen har begge sagt ja til være med i den gruppe, som på skift påtager sig opgaven med at lede fællessangen i kirken både ved gudstjenester og i forbindelse med kirkelige handlinger.

Kirsten synger med i koret Sødal Happy Singers og er derfor vant til at komme i Rødding kirke. Så da Mette og Poul Engholm efterspurgte nye medlemmer til sangerlauget, blev hendes interesse vakt for at være med. Hun blev tiltrukket af, at de kombinerer sangen og frivilligheden på fornemste vis. Det at yde en frivillig indsats tiltaler Kirsten, ligesom hun nyder at synge. Som hun siger: Når jeg synger, har jeg fri og behøver ikke tænke på andet. Det er dejligt. Kirsten har en god arbejdsplads, som er velvillig indstillet i forhold til den nye opgave, som Kirsten påtager sig.

Eva har i 3½ år sunget i koret Sødal Happy Singers og er rigtig glad for korsang. Hun har stor glæde ved at synge, fordi hun gang på gang oplever, hvordan sang giver både ro og ny energi.
Da Eva kort før jul hørte om sangerlauget, blev interessen vakt for at være med. Her var en chance for at kombinere glæden ved at synge med det at være en del af et velgørenhedsarbejde.
Eva bor og arbejder i Viborg. Hun føler sig taget rigtig godt imod af både kirkens medarbejdere, Niels-Peter og menigheden.

Menigheden og de øvrige medarbejdere ved Rødding Kirke byder Kirsten og Eva hjerteligt velkommen. Vi glæder os til sangen og samarbejdet.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk