top2

Ny præstebolig på vej i 2019

Af Sune Iversen, Karsten Yding Rasmussen og Sisse Falkencrone (præstegårdsudvalget).

praestebolig
Den nye præstebolig set fra sydvest. Gavl mod søen.

Arbejdet med den nye præstebolig tager form. Præstegårdsudvalget har sammen med Edith og Niels-Peter, arkitekten og vores bygherrerådgiver arbejdet videre med tegningerne for boligen – og vi er nu kommet dertil, hvor vi er klar til at sende byggeriet i udbud lige efter sommerferien.

Foråret er gået med færdigbearbejdning af boligens udvendige udtryk – så vi får en bolig, som indpasser sig i området, og som matcher de eksisterende bygninger. På billedet ovenfor ses en illustration af boligen. Desuden har vi haft møde med Provstiudvalget om projektets økonomi. I øjeblikket lægger vi sidste hånd på detaljerne i projektet – lampeudtag, materialer, inventar, etc.

Boligen opføres i et plan og med omtrent samme placering som den gamle præstebolig. Arealet på bolig og tjenestedel bliver tilsammen godt 230m². Tjenestedelen med præstens kontor kommer til at ligge i bygningens østlige ende (op mod kirken). På illustrationen herunder ses bygningens østlige gavlparti.

Vi havde håbet, at boligen kunne stå klar til indflytning inden vinteren. Vi har dog fra flere byggefirmaer fået den besked, at man pga. travlhed ikke kunne påbegynde arbejdet i 2018. Vi har ikke ønsket, at byggeriet skulle være i gang henover vinterperioden. Vi har derfor besluttet, at arbejdet først begyndes i marts 2019 – med forventet afslutning af byggeriet og indflytning ca. 1. november 2019.

praestebolig gavl

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk