top2

22 glade sangere til korworkshop

Af Mette Haugaard, Rødding menighedsråd

kor
Lørdag den 14. april holdt menighedsrådet og Rødding Idrætsforening endnu engang en korworkshop for områdets børn og unge mellem 8 og 16 år. Det blev en kæmpesucces! Der var 22 deltagere, hvilket er stort set det antal, som Vocalspace kan undervise på en workshop. Vi havde i år den glæde, at der deltog nogle piger på 13 og 14 år samt en del gengangere fra sidste år. Dette gjorde, at det var muligt at øve og optræde med flerstemmig sang, hvilket alle gjorde supergodt.
Vi fra menighedsrådet håber, at vi kan fortsætte denne aktivitet, så også de nye, som deltog i år, kan prøve at blive de øvede. Vi vil takke alle forældre, som bakker talstærkt op om, at lade deres børn deltage og kommer og hører koncerten. Vi var 52 samlet til koncert om eftermiddagen.

kor1

kor1

kor1

kor1

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk