top2

Lucia i Rødding kirke

lucia
Julestemningen plejer at bryde ud i lys lue, når børnene fra fritidsordningen på Sødalskolen i Rødding laver Lucia-optog i Rødding kirke. I år sker det fredag den 15. december kl. 15.00. Under SFO-leder Trine Laugesens dygtige ledelse vil børnene ikke alene synge Luciasangen men også optræde med både kor og solosang. Søskende, forældre og bedsteforældre er selvskrevne som tilhørere, men alle er meget velkomne til at tage del i oplevelsen.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 86 65 10 11
Mail: nplj@km.dk