top2

På vej mod en løsning i præsteboligen

praestebolig
Af Præstegårdsudvalget: Sisse Falkencrone, Karsten Yding Rasmussen & Sune Iversen

Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup holdt ekstraordinært møde den 7. september 2017. Formålet med mødet var, at gennemgå de undersøgelser, der er lavet af skimmelproblemerne i præsteboligen, og aftale, hvordan vi kom videre. I mødet deltog også provst Bjarne Bæk Markussen fra Viborg Østre Provsti. Referat fra mødet kan læses på kirkens hjemmeside.

Provstiets rådgiver har lavet yderligere undersøgelser af boligen – og har på det grundlag konkluderet, at boligen er uegnet til beboelse pga. skimmesvamp i gulv- og tagkonstruktion. På mødet drøftede vi flere løsningsmuligheder – bl.a. totalrenovering af boligen, opførelse af en ny præstebolig eller køb af en anden bolig i lokalområdet. Der var på mødet fuld enighed om, at det er vigtigt at opretholde en præstebolig på den nuværende placering tæt på kirken og Arken. Valget stod derfor mellem nedrivning af boligen og opførelse af en ny bolig eller totalrenovering af den eksisterende bolig. Et meget stort flertal pegede på den første løsning – altså nedrivning og opførelse af en ny bolig. Vi har været igennem en meget lang periode med undersøgelser og forsøg på udbedring af skimmelsvampen – men disse undersøgelser har blot vist nye problemområder. Så usikkerheden omkring hvorvidt en totalrenovering ville kunne løse alle problemer, har været udslagsgivende for, at menighedsrådene har besluttet at opføre en ny bolig.

Provstiet har godkendt, at vi igangsætter arbejdet med en ny præstebolig. Vi er nu i gang med at finde det arkitektfirma, som skal tegne den nye præstebolig. Vi håber, at byggearbejdet kan igangsættes til foråret 2018 – og at den nye bolig kan stå klar til indflytning ca. ved årsskiftet 2018/2019.

Angående boligsituationen for præstefamilien, så er der fundet en løsning med en midlertidig bolig for Edith og Niels-Peter, da vi har indgået lejeaftale med ejeren af Pileurtvej 12 i Rødding.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 86 65 10 11
Mail: nplj@km.dk