top2

Luther-foredrag, korsang og tapas i Rødding kirke

Af Sune Iversen, Rødding menighedsråd

HenningThomsenRødding Menighedsråd inviterer tirsdag den 26. september kl. 19.00 til foredrag om Luther og reformationen i Rødding Kirke.

I år fejres 500-året for reformationen. I Rødding Menighedsråd vil vi gerne være med til at markere dette. Vi deltog sidste år i en foredragsrække om Luther og reformationen. Stiftsteolog Henning Kjær Thomsen fortalte om Luthers tanker og gerninger – og han gjorde det så engageret og nutidsrelevant, at vi i menighedsrådet besluttede os for at invitere Henning Kjær Thomsen til Rødding.

Henning Kjær Thomsen er ansat ved Viborg Stift for blandt andet at hjælpe til med markering af reformationsjubilæet. Han har tidligere været sognepræst og rektor for Pastoralseminariet i Aarhus.

Under titlen Luther – liv og konsekvens vil Henning Kjær Thomsen besvare spørgsmål som:
Hvem var han, denne munk fra Wittenberg, der tidligt blev både doktor og professor, og oven i købet kom til at skubbe så meget til den måde, man tænkte om Gud, verden og mennesket på, at en ny kirke og dermed også en ny kultur langsomt men sikkert udviklede sig? Og hvad har vist sig at være det vigtigste i hans indsats?

Kulturrøddernes Kor under ledelse af Grethe Kvistgård vil optræde med sange fra deres alsidige repertoire.
Vi slutter af i kirken med et let tapas-traktement.
Alle er velkomne – deltagelse er gratis.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 86 65 10 11
Mail: nplj@km.dk