top2

Problemer med præsteboligen

Af Præstegårdsudvalget: Sisse Falkencrone, Karsten Yding Rasmussen & Sune Iversen

praestebolig
Præsteboligen på Kirkegade i Rødding har de seneste måneder stået ubeboet hen. Årsagen til dette er, at der desværre er konstateret skimmelsvampeangreb i gulv-konstruktionen i den vestlige del af boligen samt i den (næsten nye) tagkonstruktion. Desuden har der i en længere periode været problemer med fugt og skimmel i boligens vestvendte gavl.

Situationen i skrivende stund er, at boligen ikke er egnet til beboelse – og at der enten skal gennemføres en omfattende totalrenovering af boligen eller bygges en helt ny bolig. Edith og Niels-Peter har i en periode boet i deres sommerhus. Præstegårdsudvalget arbejder nu på at finde en midlertidig bolig i sognet, som kan anvendes af præsteparret, indtil den nuværende bolig er renoveret, eller der er bygget nyt. Provstiet forventer, at der kan gå 1-1½ år, inden boligen enten er renoveret, eller der er bygget nyt.

Det er en rigtig træls sag – først og fremmest for præsteboligens beboere, som i en lang periode har måttet finde sig i byggerod og dårligt indeklima.

Præsteboligen blev i 2007-2008 ombygget. Konfirmandstuen blev nedrevet og taget blev renoveret og efterisoleret. Desværre viser det sig nu, at tagkonstruktionen er udført forkert, således at undertaget ikke kan ventileres ordentligt. Derfor er der opstået skimmelsvamp i tagkonstruktionen.

I 2012/2013 konstateres der fugtproblemer i vestgavlen. Gavlen bliver fuget om og murværket afrenses – men desværre uden at det løser problemet. Teknologisk Institut bliver inddraget, og de foretager af flere omgange fugt- og mikrobiologiske undersøgelser i gavlværelset og i tagetagens vestgavl. Undersøgelserne peger på, at fugtproblemerne i vestgavlen skyldes en forsatsvæg på 1. sal.

I maj 2017 inddrages provstiet og deres arkitekt i problemet. Der udføres en ny gennemgribende undersøgelse af præsteboligen, som altså afdækker, at der – udover fugtproblemerne i vestgavlen – er skimmel i gulv- og tagkonstruktion.

Provstiet undersøger i øjeblikket om der kan rejses erstatningskrav m.h.t. de konstruktionsfejl, der er udført på tagkonstruktionen i 2007/2008.

Der tegner sig i øjeblikket to mulige løsninger: Enten en gennemgribende totalrenovering af boligen eller en nedrivning efterfulgt af nybyggeri. Der er p.t. ikke truffet afgørelse om hvilken løsning der vælges, men vi håber, at der meget snart falder en afgørelse i sagen – så Edith og Niels-Peter kan få ro omkring deres boligsituation, og så indeklimaproblemerne en gang for alle bliver løst.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 86 65 10 11
Mail: nplj@km.dk