top2

“Hvis verden går under i morgen, vil jeg plante et æbletræ i dag.”

aeblehave
Sådan skulle Martin Luther angiveligt have sagt. Om det er historisk korrekt, vides ikke med sikkerhed. Men under alle omstændigheder er udsagnet udtryk for en forventningsfuld indstilling til fremtiden. Den, der planter et træ, har et håb om, at fremtiden vil bringe vækst og frugtbarhed.
Løvel menighedsråd har besluttet at arbejde for at få anlagt en lille æblelund på det tomme jordstykke vest for kirkegården. Endnu er projektet kun på tegnebrættet. Menighedsrådet mødtes fornylig med en havearkitekt for at se på arealet. Håbet er, at projektet kan realiseres i efteråret 2017, hvor vi markerer 500 året for den lutherske reformation.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 86 65 10 11
Mail: nplj@km.dk