top2

Lyd og billede til Rødding og Løvel kirker

lydproeve
Af Lars Østergaard Nielsen, formand for Løvel menighedsråd

Løvel menighedsråd har i de sidste år haft en vision om, at vi gerne vil have flere til at benytte kirken. Vi har fået etableret en gangsti fra parkeringspladsen, så også dårligt gående og kørestolsbrugere har let adgang til kirken.

Vi har afholdt sang- og foredragsafte-ner i kirken med god opbaking. Specielt under sangaftenerne er vi blevet gjort opmærksom på, at det ikke altid er let at høre, hvad der bliver sagt. Ligeledes har der også under enkelte gudstjenester været kirkegængere, der har sagt, at de har svært ved at høre alle detaljer. Det er naturligvis et problem. Vi ønsker jo ikke, at lydforhold skal afholde folk fra at gå i kirke. De tilsvarende problemer med lyden har man også erfaret i Rødding kirke.

I Johannesevangeliet 1,1-5 står der:

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det.

Heraf fremgår det tydeligt, hvor vigtigt Ordet er, og naturligvis, hvor vigtig det er at kunne høre Ordet.

Rødding og Løvel menighedsråd har derfor besluttet, at vi vil undersøge mulighederne for at løse problemerne med lyden i de to kirker. Samtidig vil vi også se på mulighederne for at kunne vise billeder/salmer og sangtekster på skærm/lærred eller direkte på væggen.

Et sådan anlæg vil til den normale gudstjeneste give en helt ny oplevelse af Niels-Peters tale, fra at lyde som en person, der taler højt, til at lyde som en person, der taler stille og roligt til menigheden. Niels-Peter vil også have mulighed for at vise billeder, som prædikenen tager udgangspunkt i. Især vil det afgjort være en god hjælp ved børnegudstjenester. Også kirkesangeren vil kunne benytte anlægget, således at kirkesangeren vil kunne høres af alle, også når orgelet ellers fylder hele lydbilledet.

Ved fremtidige koncerter, sangaftener og foredragsaftener vil anlægget kunne udnyttes fuldt ud, så alle vil få den fulde oplevelse af arrangementet. Anlægget vil endelig kunne benyttes til koncerter og arrangementer af en lidt anden karakter.

Vi stiler efter at anskaffe samme type anlæg, så Niels-Peter og fælles ansatte ikke skal betjene forskellige anlæg i de to kirke. Overordnet har menigheds-rådene besluttet, at anlæggene ikke må skæmme kirkerummet.

Tidsplan for projektet er ikke endelig fastlagt. Vi har for øjeblikket kontakt med en mulig leverandør og forventer at kontakte mindst en leverandør mere. Efter valg af leverandør skal vi have projektet godkendt af Stiftet, og endelig skal vi også have økonomien på plads.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 86 65 10 11
Mail: nplj@km.dk