top2

Hvad gør man?

Fødsel
Når en fødsel sker på et hospital indberetter jordmoderen fødslen til kirkekontoret i morens bopælssogn. Kun i det tilfælde, hvor barnet fødes hjemme, skal forældrene anmelde fødslen. Anmeldelsen skal ske digitalt på www.borger.dk

Faderskab
Hvis forældrene ikke er gift, kan de senest 14 dage efter barnets fødsel indsende en omsorgs- og ansvarerklæring. Indsendelse af omsorgs- og ansvarerklæring skal ske digtalt på www.borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæringen ikke indsendt inden tidsfristens udløb, overgår faderskabssagen til statsforvaltningen.

Dåb
Hvis barnet skal døbes, kontakter forældrene præsten og aftaler en tid dels for selve dåben og dels for en samtale inden dåben. Her oplyser forældrene om barnets navn og navnene på 2-5 personer, som er villige til at være faddere for barnet. Faddere skal selv være døbte og mindst 13 år gamle. Læs mere om dåb.

Navneændring
Ansøgning om navneændring sker på www.borger.dk. Der skal betales gebyr for navneændring. En hel familie, der ændrer navn samtidig skal dog kun betale ét gebyr. Navneændring på bryllupsdagen er gratis.

Bryllup
Tidspunktet for vielsen aftales med præsten. Hos kommunen ansøger parret om en prøvelsesattest. Se Viborg kommune her. Der aftales tid for en samtale med præsten forud for vielsen. Prøvelsesattesten medbringes ved samtalen med præsten. Læs mere om vielse her.

Begravelse
Dødsfald meddeles til præsten, som gerne hjælper med at udfylde de nødvendige papirer. Tidspunkt for og forløb af begravelsen aftales med præsten. Læs mere om dødsfald og begravelse her.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk