top2

Flot fotoudstilling i Arken

fotoudstilling
Karen og Chris Fleng havde i begyndelsen af oktober travlt med at gøre en fotoudstilling klar til ophængning i Arken. Chris er uddannet fotograf og har i hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med fotografering i en eller anden form. I begyndelsen havde han selv kameraet i hånden. Siden blev det til ansættelser i flere af de store fotovirksomheder, bl.a. Kodak, hvor arbejdsopgaverne bestod i effektivisering og kvalitetssikring.

Læs mere ...

Elevrådskursus i Arken i Rødding

Af Gitte Agerholm, lærer på Sødalskolen

elevraad forside
Onsdag den 3. oktober havde det samlede elevråd på Sødalskolen lånt Arken til det årlige elevrådskursus. Det var en skøn dag, hvor der blev hygget, stiftet nye bekendtskaber og hvor vi lærte om og arbejdede med, hvad demokrati er for en størrelse. 
Dagen indeholdte også teambuildings øvelser og brainstorm til et par projekter, som næstformanden og formanden fra Rødding skal fremlægge til en Byrådsdag for elevrødderne i Viborg Kommune i november. 
Sammen spiste vi morgenmad og frokost. 
Vi siger tak for lån af Arken og håber, at vi må komme igen næste år.
Se flere billeder fra dagen.

Bortskaffelse af gravminder fra Rødding Kirkegård

gravsten
I SOGNET nr. 2 fra 2017 orienterede vi om, at Rødding Menighedsråd har besluttet at bortskaffe gravminder fra sløjfede gravsteder. Orienteringen kan læses her
Vi har i menighedsrådet besluttet, at vi nu går i gang med at bortskaffe gravminderne. Inden gravminderne fjernes fra kirkegården vil de blive fotograferet, og vi noterer navne og datoer. Vi forventer at fjerne alle ikke-bevaringsværdige gravminder, hvor den seneste registrerede dødsdato på gravmindet er ældre end 50 år. 
Hvis der er spørgsmål, er man meget velkommen til at kontakte graver Birgit Pluszek eller mig.

Med venlig hilsen
Sune Iversen
Batum Hedevej 13
8830 Tjele
tlf. 2819 6787

Lutherhaven indviet

lutherhaven
Efter høstgudstjenesten i Løvel kirke den 16. september blev den nye Lutherhave indviet. Træer og buske blev plantet sidste efterår som en markering af 500 året for reformationen. Birthe Klovborg Therkildsen, som har været tovholder på projektet, fortalte om tankerne bag haven. Havearkitekt Lone Skjødt, som har designet haven, holdt en åbningstale, hvor hun redegjorde for, hvilke sorter der er plantet, og hvordan hun tænker, at haven kan blive brugt af sognets beboere i årene, der kommer. Herefter afslørede Bjarne Kristensen mindestenen, som Henrik og Ivan Baand har hugget. Efter den officielle indvielse af haven var der frokost til alle, og menighedsrådets medlemmer fortalte om arbejdet i rådet. 
Læs havearkitekt Lone Skjødts åbningstale
Se flere billeder fra indvielsen

Ny præstebolig på vej i 2019

Af Sune Iversen, Karsten Yding Rasmussen og Sisse Falkencrone (præstegårdsudvalget).

praestebolig
Den nye præstebolig set fra sydvest. Gavl mod søen.

Arbejdet med den nye præstebolig tager form. Præstegårdsudvalget har sammen med Edith og Niels-Peter, arkitekten og vores bygherrerådgiver arbejdet videre med tegningerne for boligen – og vi er nu kommet dertil, hvor vi er klar til at sende byggeriet i udbud lige efter sommerferien.

Foråret er gået med færdigbearbejdning af boligens udvendige udtryk – så vi får en bolig, som indpasser sig i området, og som matcher de eksisterende bygninger. På billedet ovenfor ses en illustration af boligen. Desuden har vi haft møde med Provstiudvalget om projektets økonomi. I øjeblikket lægger vi sidste hånd på detaljerne i projektet – lampeudtag, materialer, inventar, etc.

Læs mere ...

Nye salmebøger til Pensionistgården

salmebog2
Ved gudstjenesten på plejehjemmet torsdag den 26. juli var der gaver til Pensionistgården. Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup gav et sæt nye salmebøger, mens Vammen, Lindum og Bigum sogne kom med en kasse højskolesangbøger. Der blev sunget fra begge sangbøger, og plejehjemmets frivillige kvitterede med lækker lagkage.

Læs mere ...

Plant håb i verden

valnoed
Det fortælles, at Martin Luther engang blev spurgt: Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen? Han svarede: Så ville jeg plante et æbletræ i dag. Svaret udtrykker en forventningsfuld indstilling til fremtiden. Ved høstgudstjenesten i Pederstrup valgte menighedsrådet at gå i Luthers fodspor og plante - ikke et æbletræ - men et valnøddetræ i græsset uden for kirkelågen. Samtidig blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælps kampagne Plant håb i verden. 

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk