top2

Skriftens Stemmer - Biblens ord jorden rundt

skriftensstemmer
Af Sune Hjertmann Frederiksen, Danmission

I år fejrer vi, at Martin Luther i 1517 slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Reformationen gav anledning til, at Bibelen blev oversat til mange sprog, så mennesker rundt omkring kunne læse og fortolke Bibelen på deres eget sprog og i deres egen sammenhæng.

Endnu i dag er Bibelen den bog i verden, som er oversat til flest sprog. Hele Bibelen eller dele af den kan læses på mere end 3000 sprog, og flere kommer til hvert år. Det betyder, at 5½ mia. mennesker fordelt over hele kloden har mulighed for selv at læse og fortolke de bibelske tekster.

Bibelselskabet, Dansk Missionsråd, Kirkefondet og Danmission har i efteråret inviteret en række gæster fra Afrika, Asien og Mellemøsten, for at vi sammen kan lære mere om, hvordan Bibelen læses i forskellige kulturer. Gæsterne vil sammen med os læse Bibelen og derigennem give et indblik i, hvordan kultur og livsvilkår influerer på forståelsen og udlægningen af Bibelens tekster.

Torsdag den 19. oktober kl. 19.30 får vi i Arken besøg af David Rajendran fra Indien. Sammen med ham vil vi læse tekster fra Bibelen og prøve at finde ud af, hvad vi får ud af dem, og hvilken betydning vores forskellige baggrunde og kulturer har for måden, vi læser og forstår.

Alle er meget velkomne, uanset om man er garvet bibellæser eller ej, om man er fra Danmark eller kommer fra et andet sted. Alle kan bidrage med noget. Aftenen arrangeres i fællesskab af Rødding menighedsråd og Danmission.

Plant håb i verden

valnoed
Det fortælles, at Martin Luther engang blev spurgt: Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen? Han svarede: Så ville jeg plante et æbletræ i dag. Svaret udtrykker en forventningsfuld indstilling til fremtiden. Ved høstgudstjenesten i Pederstrup valgte menighedsrådet at gå i Luthers fodspor og plante - ikke et æbletræ - men et valnøddetræ i græsset uden for kirkelågen. Samtidig blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælps kampagne Plant håb i verden. 

Problemer med præsteboligen

Af Præstegårdsudvalget: Sisse Falkencrone, Karsten Yding Rasmussen & Sune Iversen

Der er indkaldt til ekstraordinært menighedsrådsmøde i Arken den 7. september kl. 19.00.
Se dagsorden her.

praestebolig
Præsteboligen på Kirkegade i Rødding har de seneste måneder stået ubeboet hen. Årsagen til dette er, at der desværre er konstateret skimmelsvampeangreb i gulv-konstruktionen i den vestlige del af boligen samt i den (næsten nye) tagkonstruktion. Desuden har der i en længere periode været problemer med fugt og skimmel i boligens vestvendte gavl.

Situationen i skrivende stund er, at boligen ikke er egnet til beboelse – og at der enten skal gennemføres en omfattende totalrenovering af boligen eller bygges en helt ny bolig. Edith og Niels-Peter har i en periode boet i deres sommerhus. Præstegårdsudvalget arbejder nu på at finde en midlertidig bolig i sognet, som kan anvendes af præsteparret, indtil den nuværende bolig er renoveret, eller der er bygget nyt. Provstiet forventer, at der kan gå 1-1½ år, inden boligen enten er renoveret, eller der er bygget nyt.

Læs mere ...

“Hvis verden går under i morgen, vil jeg plante et æbletræ i dag.”

aeblehave
Sådan skulle Martin Luther angiveligt have sagt. Om det er historisk korrekt, vides ikke med sikkerhed. Men under alle omstændigheder er udsagnet udtryk for en forventningsfuld indstilling til fremtiden. Den, der planter et træ, har et håb om, at fremtiden vil bringe vækst og frugtbarhed.
Løvel menighedsråd har besluttet at arbejde for at få anlagt en lille æblelund på det tomme jordstykke vest for kirkegården. Endnu er projektet kun på tegnebrættet. Menighedsrådet mødtes fornylig med en havearkitekt for at se på arealet. Håbet er, at projektet kan realiseres i efteråret 2017, hvor vi markerer 500 året for den lutherske reformation.

Lyd og billede til Rødding og Løvel kirker

lydproeve
Af Lars Østergaard Nielsen, formand for Løvel menighedsråd

Løvel menighedsråd har i de sidste år haft en vision om, at vi gerne vil have flere til at benytte kirken. Vi har fået etableret en gangsti fra parkeringspladsen, så også dårligt gående og kørestolsbrugere har let adgang til kirken.

Vi har afholdt sang- og foredragsafte-ner i kirken med god opbaking. Specielt under sangaftenerne er vi blevet gjort opmærksom på, at det ikke altid er let at høre, hvad der bliver sagt. Ligeledes har der også under enkelte gudstjenester været kirkegængere, der har sagt, at de har svært ved at høre alle detaljer. Det er naturligvis et problem. Vi ønsker jo ikke, at lydforhold skal afholde folk fra at gå i kirke. De tilsvarende problemer med lyden har man også erfaret i Rødding kirke.

Læs mere ...

Skolejubilæum i Løvel

jubilaeumsudstilling
Lørdag den 22. april var der fest i Løvel. Knap 400 mennesker var samlet til jubilæum på Løvel skole. Menighedsrådet bidrog til festlighederne med en udstilling af kjoler, som har været båret ved konfirmationer i Løvel kirke gennem tiderne, samt fotos af samtlige konfirmandhold i Løvel kirke i nyere tid. Mange lagde vejen omkring kirken, som var åben om eftermiddagen.

Graver på kursus

birgit
Graver ved Rødding kirke Birgit Pluszek har lige været på et 3 ugers kursus på Landbrugerts UddannelsesCenter i Beder. Kursets tema var "Anlæg i betonsten med buede linjer". I forbindelse med kurse blev Birgit interviewet. Præsentationen kan ses på hjemmesiden for Jordbruget UddannelsesCenter.

Fangekoret sang for en fyldt kirke

fangekor4

Rødding kirke var fyldt til sidste plads, da Fangekoret sang og delte deres intense livsfortællinger. Mange sad med en klump i halsen, mens vi hørte om forbrydelser og fortrydelser, om længsler og håb, om kampene med sig selv og systemet, om savnet af børn og familie. Tak for de mange ærlige fortællinger, som gik lige til hjertet.

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 86 65 10 11
Mail: nplj@km.dk