top2

Elevrådskursus i Arken i Rødding

Af Gitte Agerholm, lærer på Sødalskolen

elevraad forside
Onsdag den 3. oktober havde det samlede elevråd på Sødalskolen lånt Arken til det årlige elevrådskursus. Det var en skøn dag, hvor der blev hygget, stiftet nye bekendtskaber og hvor vi lærte om og arbejdede med, hvad demokrati er for en størrelse. 
Dagen indeholdte også teambuildings øvelser og brainstorm til et par projekter, som næstformanden og formanden fra Rødding skal fremlægge til en Byrådsdag for elevrødderne i Viborg Kommune i november. 
Sammen spiste vi morgenmad og frokost. 
Vi siger tak for lån af Arken og håber, at vi må komme igen næste år.
Se flere billeder fra dagen.

Bortskaffelse af gravminder fra Rødding Kirkegård

gravsten
I SOGNET nr. 2 fra 2017 orienterede vi om, at Rødding Menighedsråd har besluttet at bortskaffe gravminder fra sløjfede gravsteder. Orienteringen kan læses her
Vi har i menighedsrådet besluttet, at vi nu går i gang med at bortskaffe gravminderne. Inden gravminderne fjernes fra kirkegården vil de blive fotograferet, og vi noterer navne og datoer. Vi forventer at fjerne alle ikke-bevaringsværdige gravminder, hvor den seneste registrerede dødsdato på gravmindet er ældre end 50 år. 
Hvis der er spørgsmål, er man meget velkommen til at kontakte graver Birgit Pluszek eller mig.

Med venlig hilsen
Sune Iversen
Batum Hedevej 13
8830 Tjele
tlf. 2819 6787

Lutherhaven indviet

lutherhaven
Efter høstgudstjenesten i Løvel kirke den 16. september blev den nye Lutherhave indviet. Træer og buske blev plantet sidste efterår som en markering af 500 året for reformationen. Birthe Klovborg Therkildsen, som har været tovholder på projektet, fortalte om tankerne bag haven. Havearkitekt Lone Skjødt, som har designet haven, holdt en åbningstale, hvor hun redegjorde for, hvilke sorter der er plantet, og hvordan hun tænker, at haven kan blive brugt af sognets beboere i årene, der kommer. Herefter afslørede Bjarne Kristensen mindestenen, som Henrik og Ivan Baand har hugget. Efter den officielle indvielse af haven var der frokost til alle, og menighedsrådets medlemmer fortalte om arbejdet i rådet. 
Læs havearkitekt Lone Skjødts åbningstale
Se flere billeder fra indvielsen

Ny præstebolig på vej i 2019

Af Sune Iversen, Karsten Yding Rasmussen og Sisse Falkencrone (præstegårdsudvalget).

praestebolig
Den nye præstebolig set fra sydvest. Gavl mod søen.

Arbejdet med den nye præstebolig tager form. Præstegårdsudvalget har sammen med Edith og Niels-Peter, arkitekten og vores bygherrerådgiver arbejdet videre med tegningerne for boligen – og vi er nu kommet dertil, hvor vi er klar til at sende byggeriet i udbud lige efter sommerferien.

Foråret er gået med færdigbearbejdning af boligens udvendige udtryk – så vi får en bolig, som indpasser sig i området, og som matcher de eksisterende bygninger. På billedet ovenfor ses en illustration af boligen. Desuden har vi haft møde med Provstiudvalget om projektets økonomi. I øjeblikket lægger vi sidste hånd på detaljerne i projektet – lampeudtag, materialer, inventar, etc.

Læs mere ...

Nye salmebøger til Pensionistgården

salmebog2
Ved gudstjenesten på plejehjemmet torsdag den 26. juli var der gaver til Pensionistgården. Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup gav et sæt nye salmebøger, mens Vammen, Lindum og Bigum sogne kom med en kasse højskolesangbøger. Der blev sunget fra begge sangbøger, og plejehjemmets frivillige kvitterede med lækker lagkage.

Læs mere ...

Nye medlemmer i sangerlauget

Af Bodil Susgaard, Rødding menighedsråd.

sangere

Rødding meninghedsråd er så heldig at kunne byde to nye medlemmer velkommen i sangerlauget ved Rødding kirke. Kirsten Aarup Andersen og Eva Møller Jensen har begge sagt ja til være med i den gruppe, som på skift påtager sig opgaven med at lede fællessangen i kirken både ved gudstjenester og i forbindelse med kirkelige handlinger.

Læs mere ...

Nye ansigter i kirkerne

Af Aksel Gaardsted Christiansen, kontaktperson, Pederstrup menighedsråd

Til at varetage organistfunktionen i Rødding, Løvel og Pederstrup kirker har vi valgt at ansætte to organister. En gammel kending og et nyt ansigt. Rent praktisk er det således, at organisterne nu forretter tjeneste ved alle tre kirker på skift.
Her er en kort præsentation af vores to organister:

elin soren
Elin Marie Trankjær,
bosat ved Feldborg, mellem Herning og Holstebro. Elin er uddannet organist med PO eksamen fra Vestervig kirkemusikskole. Elins erfaring kommer fra et tidligere job som organist ved Grove, Simmelkær og Ilskov kirker, hvor Elin har virket gennem 9 år. Elin har samtidig musisk erfaring fra sit job som musiklærer i folkeskolen. Elin ser frem til arbejdet i kirken.

Søren Lind, 41 år, bosat i Viborg. Søren er kendt af de fleste, da Søren siden 2008 har fungeret som organist ved Rødding kirke. Søren har siden sin barndom spillet klaver, men har grundet sit synshandicap, måttet lære at spille efter gehør, uden brug af noder. Inden jobbet ved Rødding kirke har Søren vikarieret ved forskellige kirker i området. Søren sætter stor pris på, at vi i menigheden kommer forbi ham ved orglet og hilser på, da Søren på den måde lærer os at kende på vore stemmer. Søren sætter stor pris på sit job, sit samarbejde med de øvrige medarbejdere i kirkerne, og er glad for at være blevet taget godt imod herude.

Vi byder vore organister velkommen i pastoratet, og ser frem til et godt samarbejde med jer begge, og glæder os til flere musikalske oplevelser sammen med jer.

De fine dåbsklude har fået æsker at ligge i

Af Bodil Susgaard, Rødding menighedsråd

daabskludaeske
For et år siden fortalte vi i kirkebladet om, at Rødding, Løvel og Pederstrup kirker har opfanget den nye, landsdækkende trend med, at der er medlemmer af vores lokale nørkleklub eller andre frivillige, som strikker klude til dåbsbørnene. Altså at dåbsbarnet får en gave fra kirken – en strikket klud med kristne symboler. Ja, Niels-Peter har også for nylig døbt børn, hvor forældrene er kommet med deres egen dåbsklud. Det seneste er nu, at vi har fået fremstillet æsker med folkekirkens logo på til dåbskluden.

Under dåben lyder det: I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Når præsten under dåben har øst vand på dåbsbarnets hoved tre gange, bliver vandet de fleste steder tørret væk med en papirserviet eller et bomuldsstykke. Men i mere end 50 sogne bliver dette nu erstattet af noget mere vedvarende: Håndstrikkede dåbsklude med kristne symboler. En ide, som opstod en oktoberdag 2016.

Dåben er jo en meget intens handling, der griber familien, som står omkring døbefonden med den lille. Derfor er det noget helt særligt for dåbsforældrene at få noget med hjem, som har været i brug under ritualet. Dåbskluden bliver værdsat, og hvem ved om der ikke bliver passet så godt på den, at den kan gå i arv til kommende generationer. En ny tradition i vores pastorat omkring dåben er blevet født. En tradition som giver mening for de kvinder, som strikker dåbskludene, for selve dåbsbarnet og dets forældre, som får et varigt minde fra dåbsdagen, samt for en eventuel kommende generation.

Plant håb i verden

valnoed
Det fortælles, at Martin Luther engang blev spurgt: Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen? Han svarede: Så ville jeg plante et æbletræ i dag. Svaret udtrykker en forventningsfuld indstilling til fremtiden. Ved høstgudstjenesten i Pederstrup valgte menighedsrådet at gå i Luthers fodspor og plante - ikke et æbletræ - men et valnøddetræ i græsset uden for kirkelågen. Samtidig blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælps kampagne Plant håb i verden. 

Kontakt menighedsrådene

Rødding: Jens Vestergaard,
tlf. 86 65 10 79, j.vestergaard@os.dk 
Løvel: Lars Østergard Nielsen, 
tlf. 86 69 90 58, larsoenielsen@hotmail.com 
Pederstrup: Jørgen Dalager, 
tlf. 86 69 90 96, nederskov@dalager.com

Kontakt præsten

Sognepræst
Niels-Peter Lund Jacobsen
Kirkegade 14, Rødding
8830 Tjele
Tlf. 21 64 31 64
Mail: nplj@km.dk